Over SWIP-NL

Naar aanleiding van het verschijnen onlangs van de bundel ‘Vrouwelijke filosofen: een historisch overzicht’ (Uitgeverij Atlas), is een initiatief ontstaan om de positie van vrouwen in de academische filosofie te versterken.

Waarom zijn vrouwelijke filosofen nog nauwelijks doorgedrongen tot de filosofische canon?
Waarom zijn er nog steeds filosofische conferenties zonder lezingen door vrouwen?

SWIP-NL is een beroepsvereniging gericht op de belangen van vrouwen in de filosofie. De organisatie is gemodelleerd naar de Engelstalige SWIP en richt zich op het Nederlandstalige gebied.

Lees meer over de vereniging

Doelstellingen

SWIP-NL streeft ernaar de belangen van vrouwen in de filosofie te vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord, door:

  • de samenwerkingsmogelijkheden tussen vrouwen in de filosofie te vergroten;
  • de zichtbaarheid van vrouwen in de filosofie te verhogen;
  • filosofie door vrouwen in verleden, heden en toekomst te promoten;
  • te protesteren tegen discriminatie van vrouwen in de filosofie.

Lancering

Op 10 april 2013 is er een bijeenkomst gehouden in de universiteitsbibliotheek van de UvA in Amsterdam om SWIP.NL te lanceren. De initiatiefnemers van dit evenement waren E. Brouwer, C. Dutilh Novaes, A. Halsema, M. Prange en K. Vintges. Naar aanleiding van die goedbezochte bijeenkomst is een klein committee van belangstellenden bij elkaar gekomen, die hebben gezorgd voor de formele oprichting van de vereniging Society for Women in Philosophy – Nederland en Vlaanderen, kortweg SWIP-NL, op 2 oktober 2013.

De afweging om te kiezen voor een vereniging in plaats van een stichting heeft deels te maken met de democratische aard van een vereniging, waar de leden het, in tegenstelling tot een stichting (die geen leden kent), voor het zeggen hebben.

Klik hier om lid te worden.