De vereniging

SWIP-NL streeft ernaar de belangen van vrouwen in de filosofie te vertegenwoordigen en de positie van vrouwen in de filosofie te verbeteren in de breedste zin van het woord, door:

  • de samenwerkingsmogelijkheden tussen vrouwen in de filosofie te vergroten;
  • de zichtbaarheid van vrouwen in de filosofie te verhogen;
  • filosofie door vrouwen in verleden, heden en toekomst te promoten;
  • filosofen over vrouwen en gender studies promoten
  • te protesteren tegen discriminatie van vrouwen in de filosofie

Op 2 oktober 2013 is SWIP-NL officieel opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Bestuur


voorzitter: Cris van der Hoek

secretaris: Mariska Jansen

penningmeester: Joyce Pijnenburg

tevens bij het bestuur betrokken zijn: Trijsje Franssen en Liesbeth Schoonheim

Sinds 2013 hebben deel uitgemaakt van het bestuur:

Karen Vintges

Saskia Verkiel

Rii Dalitz

Martine Prange

Nathanja van den Heuvel

Liesbet Vanhaute

Roos van Unen

Ferial Saatchi

Annemie Halsema

Désirée Verweij

Karin Fontein

Harriët Bergman

Anya Topolski

Merel Talbi

Carin Wevers

Annemarie Bijloos (betrokkene bij het bestuur)

Rozemund Uljée (betrokkene bij het bestuur)

Verenigingsgegevens

De vereniging staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 58924353.

Het rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 85340772

Het IBAN bankrekeningnummer is NL20TRIO0197815367, op naam van de Society for Women in Philosophy Nederland.

Beloningsbeleid

Het bestuur van SWIP-NL bestaat uit vrijwilligers; er worden geen (vrijwilligers- of vacatie-)vergoedingen aan hen verstrekt voor de bestuursactiviteiten.

Beleidsplan

beleidsplan 2018

beleidsplan 2019

Jaarrekeningen

jaarrekening 2017-18

jaarrekening 2018-19