De pijlers van het SWIP-NL gebouw

Sinds haar oprichting in 2013 is SWIP-NL gefocust op het behartigen van de belangen van vrouwen in de filosofie. Dit doet zij door samenwerking tussen vrouwen in de filosofie te stimuleren en te versterken, de zichtbaarheid ervan te vergroten en discriminatie van vrouwen in deze context aan de kaak te stellen en tegen te gaan.

Er zijn veel verschillende vrouwen op allerlei manieren actief in de filosofie. De SWIP-NL community is dan ook groot en divers. Er zijn vrouwen die zich bezighouden met ‘academische filosofie’, met ‘filosofie en het publiek’, met ‘filosofie-onderwijs’ en met een eigen of gedeelde ‘praktijk voor filosofie’. Al deze aandachtsgebieden zou je als pijlers of zuilen kunnen zien die de steunpilaren vormen waar het SWIP.NL dak op rust. Zonder pijlers is er geen dak en zonder dak zijn de pijlers niet verbonden, hetgeen in beide gevallen betekent dat er dus geen gebouw is. Juist de verbinding tussen de pijlers maakt het SWIP-NL gebouw tot wat het is: een plaats voor alle vrouwen die zich met filosofie bezighouden.

Zoals aangegeven is dit een grote en diverse groep:

Vrouwen in de Academische filosofie zijn te vinden op de diverse universiteiten, zowel als student, docent, UD, UHD en hoogleraar. Zij houden zich niet alleen bezig met genderstudies, maar ook met de traditionele filosofische disciplines en soms met een combinatie van beide.

Vrouwen in het werkgebied Filosofie en publiek proberen filosofie voor een breder publiek toegankelijk te maken. Dit doen zij in hun publicaties, maar ook in programma’s over actuele filosofische thema’s, zowel in de media als in debatcentra.

Vrouwen in Filosofie-onderwijs zijn op meerdere opleidingsinstituten te vinden, variërend van basisscholen tot middelbare scholen en beroepsopleidingen.

Vrouwen met een Praktijk voor filosofie zijn werkzaam als consulent in een eigen filosofische praktijk en gebruiken de filosofie om levensvragen van cliënten te helpen duiden en analyseren.

In het SWIP-NL bestuur zijn deze verschillende pijlers idealiter vertegenwoordigd. Dat betekent een directe behartiging van de belangen van de vrouwen die in de genoemde gebieden actief zijn.

Ben je geïnteresseerd om een van de pijlers van het SWIP-NL gebouw te versterken, of misschien het hele gebouw te versterken door er een nieuwe pijler aan toe te voegen? Neem contact op!