Author Archives: Joyce Pijnenburg

Vrouwenlogica II: Zien en gezien worden – 22 juni 2016

Avondprogramma voor algemeen publiek in de reeks “Vrouwenlogica: denken in context”
Over de objectificatie van het vrouwelijke lichaam – en of, en hoe, het anders kan.
Amedeo.Modigliani.000
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met The Feminist Club Amsterdam, De Nieuwe Liefde en de Vrije Gemeente. Kaarten zijn online verkrijgbaar via De Nieuwe Liefde.
22 juni, 20u-22.30u
da costakade 103, Amsterdam
Programmatekst:
‘Een vrouw leeft haar lichaam als gezien door een ander’, zegt filosoof Sandra Bartky. Collega Simone de Beauvoir stelde halverwege vorige eeuw al de diagnose: in de westerse cultuur is de vrouw de tweede sekse en wordt haar lijf als object benaderd. De honderden mediabeelden die we dagelijks verwerken, waarvan de meerderheid gefotoshopt, versterken dit. Het onrealistische beeld van vrouwelijkheid wordt bepaald door de male gaze: de ingebeelde blik van heteromannen. Deze in de beeldcultuur dominante kijk is echter ook door vrouwen zelf overgenomen en geïnternaliseerd. Wat doen die blik en dat ideaalbeeld met de relatie tot ons lichaam? Spelen ze mee, als vrouwen zich in de lente massaal afvragen of hun lijf wel zomerklaar is?
De beelddruk en de man-vrouw polarisatie is niet altijd en overal zo sterk geweest. In het communistische Cuba, waar veel minder reclame is, spiegelen vrouwen zich niet aan het perfecte lijf – en maken zij ook de mannen openlijk tot object van verlangen. In de Oyo-Yoruba-cultuur van West-Nigeria blijkt het uiterlijke verschil tussen man en vrouw nauwelijks een rol te spelen in taal en maatschappelijke relaties. Aan de verdeling van de seksen in mannen die kijken en vrouwen die bekeken worden, ligt dus een westers cultureel mechanisme ten grondslag. Waardoor is dit ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld? En hoe gaan we ermee om? Kan het ook anders?
Met voorbeelden uit film en reclame, het werk van onder meer Luce Irigaray en filosofen op het podium zoeken we naar een nieuwe kijk.

Vrouwenlogica – over vrouwen in de filosofie

Vrouwenlogica – over vrouwen in de filosofie,  zo 6 maart 2016
Deze dag is een samenwerking tussen De Nieuwe Liefde, de  Society for Women in Philosophy (SWIP-NL) en de Vrije Gemeente (VG). Kaarten zijn te koop aan de deur van De Nieuwe Liefde, of online via De Nieuwe Liefde
Locatie
De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
Programma
11:00-12:00 uur ochtendlezing
14:00-16:30 uur colleges & panelgesprek
Kun jij een vrouwelijke filosoof noemen? Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, daarna wordt het vaak moeilijker. Logisch, want vrouwelijke denkers zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de geschiedschrijving van de filosofie. En ook vandaag nog: in Nederland bijvoorbeeld is slechts 16% van de academische filosofen vrouw. Filosofie was en is een dude dominated discipline. Daarom in het kader van Wereldvrouwendag: de vrouw in de filosofie. Wie zijn die onzichtbare vrouwelijke denkers? Waar dachten zij over na? Verschilt dat van hun mannelijke collega’s? Welke inzichten biedt de filosofie door vrouwen voor ons dagelijks leven?
Joke Hermsen onderzoekt in de ochtendlezing de vraag of er zoiets als ‘vrouwelijke filosofie’ bestaat. Na de lunch geven Joyce Pijnenburg en Daan Roovers korte colleges over vrouwelijke denkers van de Oudheid tot nu, die de wijsbegeerte veelal ongemerkt maar sterk hebben gevormd. Vervolgens praten we met publieksfilosoof Simone van Saarloos, filosofisch consulente Marleen Moors en academisch filosoof Sanne van der Hout. Hoe kijken zij naar hun grotendeels mannelijk vakgebied? Welke rol speelt hun vrouw-zijn in hun eigen denken? Met elkaar en het publiek gaan zij in gesprek onder leiding van Désirée Verweij.
Gasten
Joke Hermsen is romanschrijver en filosoof, bekend om haar bezinning op het thema van de tijd. In 2011 verscheen haar essaybundel Stil de tijd en in 2014 Kairos – Een nieuwe bevlogenheid, over het verschil tussen kloktijd en innerlijke tijd. Naast het schrijven geeft ze lezingen en workshops over filosofische en maatschappelijke kwesties en literatuur en is ze bestuurslid van de Internationale Vereniging van Vrouwelijke Filosofen (IAPH).
Simone van Saarloos is publieksfilosoof en schrijver. In haar columns, essays en fictie spelen thema’s als feminisme, seksisme en de verhoudingen tussen man/vrouw.  In Weijers & Van Saarloos, de seksistische talkshow die zij met Niña Weijers presenteerde, kwamen uitsluitend vrouwelijke gasten praten over literatuur, kunst, wetenschap en politieke vraagstukken.
Marleen Moors is filosofisch consulent: in haar eigen praktijk kunnen mensen met hun levensvragen terecht. Ze geeft cursussen, lezingen en advies en publiceert op het gebied van gezondheid, existentialisme en persoonlijke groei. In 2015 verscheen haar essay Sexism and gender issues in academic philosophy in de bundel Women in Philosophical Counselling.
Sanne van der Hout is academisch filosoof en ethicus. Ze studeerde in Leiden en Leuven, haalde een tweede master in toegepaste ethiek in Utrecht en promoveerde in 2014 op de rol van de levenswetenschappen bij het tot stand brengen van een duurzamere relatie tussen mensen, technologie, en natuur. Ze is postdoctoraal onderzoeker biomedische ethiek aan de Universiteit van Maastricht.
Joyce Pijnenburg haalde haar master in de geschiedenis van de hermetische filosofie aan de UvA. Ze is filosofisch consulent, onderzoeker en docent mystieke filosofie en cultuurgeschiedenis aan onder andere de Internationale School voor Wijsbegeerte en de Vrije Academie. Ook is ze penningmeester van SWIP-NL en voorzitter van de Vrije Gemeente.
Daan Roovers is voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Ze schrijft en spreekt onder andere over onderwijs, opvoeding en feminisme en doceert aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, de School of Life en de UvA. Ook is ze initiatiefnemer van de G8 van de Filosofie. Ze studeerde geneeskunde en filosofie in Nijmegen.
Désirée Verweij (moderator) is hoogleraar Militaire Ethiek. Haar onderzoek richt zich op ethiek in de militaire praktijk, waar morele dilemma’s zich vaak op het snijvlak van drie niveaus bevinden: het individu, de organisatie en de nationale politiek. Dat betekent ingewikkelde en vaak problematische vragen, waarbij humaniteit en professionaliteit in de praktijk gewaarborgd moeten blijven. Daarnaast is ze voorzitter van SWIP-NL.

SWIP panels op OZSW conferentie

SWIP steunt de OZSW conferentie en organiseert er één of meerdere panels. Geïnteresseerde leden kunnen een abstract indienen over thema’s gerelateerd aan gender en filosofie. Indienen kan via de officiële OZSW weg met speciale vermelding ‚SWIP-panel’. Meer info vind je hier.

Over SWIP

Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘Vrouwelijke filosofen: een historisch overzicht’ (Uitgeverij Atlas), is een initiatief ontstaan om de positie van vrouwen in de academische filosofie te versterken.
Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke hoogleraren in de filosofie? Waarom zijn vrouwelijke filosofen nog nauwelijks doorgedrongen tot de filosofische canon?
Waarom zijn er nog steeds filosofische conferenties zonder lezingen door vrouwen?

SWIP.NL is een vereniging gericht op de belangen van vrouwen in de filosofie. De organisatie is gemodelleerd naar de Engelstalige SWIP en richt zich op het Nederlandstalige gebied.

Doelstellingen

SWIP.NL streeft ernaar de belangen van vrouwen in de filosofie te vertegenwoordigen en de positie van vrouwen in de filosofie te verbeteren in de breedste zin van het woord, door:

 • de samenwerkingsmogelijkheden tussen vrouwen in de filosofie te vergroten;
 • de zichtbaarheid van vrouwen in de filosofie te verhogen;
 • filosofie door vrouwen in verleden, heden en toekomst te promoten;
 • filosofen over vrouwen en gender studies promoten
 • te protesteren tegen discriminatie van vrouwen in de filosofie.

Lancering

Op 10 april 2013 is er een bijeenkomst gehouden in de universiteitsbibliotheek van de UvA in Amsterdam om SWIP.NL te lanceren. De initiatiefnemers van dit evenement waren E. Brouwer, C. Dutilh Novaes, A. Halsema, M. Prange en K. Vintges. Naar aanleiding van die goedbezochte bijeenkomst is een klein committee van belangstellenden bij elkaar gekomen, die hebben gezorgd voor de formele oprichting van de vereniging Society for Women in Philosophy – Nederland en Vlaanderen, kortweg SWIP.NL, op 2 oktober 2013.

De afweging om te kiezen voor een vereniging in plaats van een stichting heeft deels te maken met de democratische aard van een vereniging, waar de leden het, in tegenstelling tot een stichting (die geen leden kent), voor het zeggen hebben.

 

De GVFDb

De Grote Vrouwelijke Filosofen Database (GVFDb)

Een van de middelen om onze doelstellingen te bereiken, is het opstellen van een database met vrouwelijke filosofen in Nederland en Vlaanderen. Een veelgehoord argument voor ondervertegenwoordiging van vrouwen bij conferenties en in anthologieen is dat de samenstellers geen vrouwelijke filosofen wisten in dat vakgebied. Daar kunnen wij verandering in brengen.

Je kan de GVFDb hier consulteren.

NB, natuurlijk hebben we contactgegevens van de vermelde filosofen, maar die staan niet op de website: deze zijn op te vragen.

Vind je dat je in de GVFDb opgenomen zou moeten worden? Vul dan dit formulier in.

 

 

Jaarvergadering

(English version see below)

Symposium SWIP.nl

Op 24 april houdt SWIP.nl haar tweede symposium, deze keer in Antwerpen. Leden en sympathisanten zijn welkom voor de namiddaglezing van Helen De Cruz. Zij is assistant professor aan de VU en specialist op het gebied van religie en cognitieve wetenschap. Voor SWIP zal ze spreken over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de filosofie. Nadien volgt een ledenvergadering, en legt het bestuur de plannen voor het komende jaar voor. Het zal onder andere gaan over het SWIP-mentorprogramma en over het instellen van de Hypatia-prijs voor de beste filosofische publicatie van een vrouw werkzaam in Nederlandstalig gebied (zie de agenda). We sluiten de namiddag af met een borrel.

Praktische info:

 • 24 april 2015
 • Stadscampus Antwerpen (een kwartiertje wandelen van het Centraal Station). Lokaal C 0.01 (hier is een kaart van de stadscampus)
 • De entree voor de jaarvergadering is 25 € (15€ voor studenten en lage inkomens), daarmee ben je meteen voor een jaar lid van SWIP.nl.
 • Registreren kan door een e-mail te sturen naar info@swip-filosofie.nl

 

Voorlopig programma:

14u – 15u15: Helen De Cruz: ‘Vrouwen in de academische filosofie: waarom ondervertegenwoordigd, en wat kunnen we ondernemen?’ + Respons

15u15 – 15u45: Koffie

15u45 – 16u15: Aankondiging nieuwe SWIP-plannen:

 • Mentorprogramma
 • Collega-groepen
 • Lancering van de jaarlijkse Hypatia-prijs ter bekroning van “de meest relevante, originele en hout snijdende filosofie-publicatie door een vrouw wonend en werkend in Nederland of Nederlandstalig België.”
 • ….

16u15 – 17u00: Overleg leden

Vanaf 17u: Borrel (met ondertussen ruimte voor kennismaking tussen mentoren & mentees, collegagroepen, …)

Oproep:

 • Ben je een aankomende vrouwelijke filosoof en zou je graag begeleid worden door een SWIP-lid met meer academische ervaring? Geef ons een seintje (liefst voor 1 april)!
 • Collegagroepen: vind je niemand om je papers na te lezen? Ga je op zondag graag fietsen maar mis je daarbij een filosofische trainingspartner? Zoek je een partner in crime om aan een filosofische graphic novel over Hannah Arendt te werken? Anders gezegd: heb je zin om een groepje te beginnen met andere SWIP-leden of sympathisanten? Contacteer ons (voor 1 april) met je idee, wij helpen je om gelijkgezinden te vinden!

http://www.swip-filosofie.nl                                                                                                 info@swip-filosofie.nl

—————————————————————————————————-

Symposium SWIP.nl

On the 24th of April the second annual symposium of SWIP.nl will take place in Antwerp. Everyone is welcome to attend prof. Helen De Cruz’ lecture. Helen De Cruz is assistant professor at the VU and an expert on the topic of religion and cognitive science. At the SWIP symposium she will discuss the underrepresentation of women in philosophy. After the lecture, there will be an official SWIP.nl meeting, where members will be consulted about the plans for next year. The steering committee will introduce new projects such as the SWIP mentoring program and the Hypatia-award for the best philosophical publication by a woman living and working in the Netherlands or Flanders. We end the day with drinks.

Practical information:

 • 24 April 2015
 • City campus Antwerp (15 minutes walk from Central Station). Room C 0.01 (here is a campus map)
 • Entry fee is 25 € (15€ for students and people with a low income) and includes a one-year membership of SWIP.nl.
 • Please register by sending an e-mail to info@swip-filosofie.nl

 

Provisional program:

14h – 15h15: Helen De Cruz: ‘Women in professional philosophy: Explaining underrepresentation’ + Response

15h15 – 15h45: Coffee

15h45 – 16h15: Announcement of new SWIP projects:

 • Mentoring program
 • Philosophical groups
 • Hypatia-award for the “the most relevant, original and astute work of philosophy by a woman living and working in the Netherlands or Flanders.”
 • ….

16h15 – 17h00: Member meeting

From 17h: Drinks (with the possibility for mentors and mentees to meet, philosophical groups to be formed, …)

Call:

 • Are you an early-career philosopher identifying as female, and would you like to be mentored by a SWIP member with more academic experience? Let us know (preferably before April 1st)!
 • Philosophical group: Are you looking for someone to comment on your papers? Are you looking for a philosophical training partner to accompany you on your Sunday bike rides? Are you looking for a partner in crime to work on a philosophical graphic novel about Hannah Arendt? In short: would you like to start a philosophical group with SWIP-members or sympathizers? Let us know your idea (before April 1st), we want to help you out!

 

http://www.swip-filosofie.nl                                                                         info@swip-filosofie.nl

Science, gender and values symposium

 

Science, Gender and Values

A symposium on the occasion of the honorary doctorate awarded to Helen Longino by VU University Amsterdam

Monday, October 20, 10-13

 

Programme

 

10.00 – 10.05: Opening by Michel ter Hark (Professor and Dean, Faculty of Humanities, VU University Amsterdam)

10.05 – 10.50: Helen Longino (Professor of philosophy, Stanford University, USA):

           Partiality, sociality, and pluralism

10.50 – 11.05: Discussion

11.05 – 11.30: Coffee break

11.30 – 12.00: Edwin Koster (Lecturer of philosophy, VU University Amsterdam):

Science and values in education

12.00 – 12.30: Veronica Vasterling (Associate Professor of gender studies and philosophy, Radboud  University Nijmegen):

The science of sex differences: some reflections on methodical individualism and pluralism  in science

12.30 – 13.00: Response by Helen Longino and general discussion

 

Chair: Hans Radder (Professor emeritus of philosophy of science and technology, VU University Amsterdam). There is no charge, but please register by sending an email to Mirjam de Leeuw (m.l.de.leeuw@vu.nl).

Room 2D-16 (STOA-zaal), Main Building (Hoofdgebouw) VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam (for directions, see http://www.vu.nl/en/about-vu-amsterdam/contact-info-and-route/route-description/index.asp).

The official granting of the honorary doctorate will take place on Monday, October 20, during the celebration of the Dies Natalis of VU University, starting at 15.00 in the aula, Main Building.

 

Read more »

Call for papers SWIP.NL Panel Hypatia Conference

What is Unique about the Voice of Feminism in the Lowlands?

May 28-30, 2015, Villanova Conference Center, Villanova University

We are happy to announce that SWIP.NL has been invited to organise a panel during the Hypatia 2015 Conference ‘Exploring Collaborative Contestations’, which aims to create a space for diverse perspectives, difficult conversations, and marginalized voices within feminist philosophy. For further information: http://www1.villanova.edu/villanova/artsci/hypatiaconference.html

The theme of the SWIP.Nl–panel, What is Unique about the Voice of Feminism in the Lowlands, explores the various ways in which feminist philosophers from the Lowlands contribute to feminist theory and experiment with positions in contemporary thought. Hence it aims to shed a light on the uniqueness of the feminist voice in the Lowlands.

 

Deadline for submission of 250 word proposal: November 15, 2014. SWIP.Nl membership is required. Not a member, join SWIP.Nl now via www.swip-filosofie.nl.

Abstracts can be submitted by sending an e-mail to: info@swip-filosofie.nl

Enquiries: Nathanja van den Heuvel, info@swip-filosofie.nl

Workshop SWIP Duitsland

Op 21 juli organiseert SWIP Duitsland een workshop over ‘human nature’. Meer informatie vind je hier. Leden van SWIP.nl hebben gratis toegang!

Recent Entries »