Category Archives: Aankondigingen

Gender & Sexualities Lecture: Rice & Bleijenbergh

Op donderdag 10 april is er een interessante lezing in het kader van Gender & Sexualities in Nijmegen met als titel

Confessions of a sexist man: How implicit bias holds women back and what we can do about it

door Curt Rice met commentaar van Inge Bleijenbergh.

Daarom SWIP.NL.

Webmaster gezocht

SWIP.NL is op zoek naar een webmaster om deze site bij te houden en uit te bouwen.

We willen graag dat de webmaster de volgende dingen doet:

 • up to date houden van de website (WordPress engine)
  • zorgen dat de informatie op de pagina’s accuraat is (b.v. in geval van bestuurswisselingen, nieuwe activiteiten e.d.)
  • zorgen dat de ingevulde webformulieren bij de juiste persoon komen
  • zorgen dat de lijst met vrouwelijke filosofen bijgehouden wordt op de site
  • zorgen dat de SEO goed werkt
 • Beheer van @swip-filosofie.nl e-mailadressen en andere webhosting gerelateerde zaken
 • Inrichten van een besloten forum voor leden
 • Opzetten van een mooie manier om onze GVFDb (Grote Vrouwelijke Filosofen Database) weer te geven op de website: dat is nu nog een tikkeltje provisorisch
 • Zo nu en dan eens een rapportage van de webstatistieken naar het bestuur sturen

Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud – dat is het bestuur – maar eigen initiatieven zijn natuurlijk welkom. In principe is webmaster geen bestuursfunctie, maar het kan natuurlijk best gecombineerd worden.

UPDATE: We hebben iemand bereid gevonden.

 

 

 

 

100% vrouwelijke filosofen in de Rode Hoed

Het maartnummer van Filosofie Magazine gaat geheel en al over vrouwen in de filosofie. SWIP.NL vindt dat verheugend, ook al omdat een aantal van onze prominente leden aan dit nummer hebben bijgedragen.

Op maandag 3 maart organiseert Filosofie Magazine samen met Opzij in de Rode Hoed een avond met als thema “Zij denkt, dus zij bestaat“.

Meer informatie vind je hier.

Penningmeester gezocht

SWIP.NL heeft een voorlopig bestuur, dat met de eerste officiele ledenvergadering van 11 april a.s, door stemming een vast karakter zal krijgen. Elk lid mag zich voordragen voor een bestuursfunctie.

Het voorlopige bestuur heeft alvast besloten dat geen enkel bestuurslid tot in lengte van dagen hoeft vast te blijven zitten aan een positie, en vooral de wat meer tijdrovende posities hoef je niet meer dan één jaar te bekleden.

We zijn voor het komende jaar hard op zoek naar een penningmeester.

De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en de secretaris) en draagt zorg voor de volgende zaken:

 • innen van lidmaatschapsgeld
 • betalen van rekeningen
 • maken van een financieel jaarverslag (eenvoudigweg: wat kwam er binnen, wat ging er weer uit)
 • eens per jaar een sessie met de kascontrolecommissie
 • overdracht naar de volgende penningmeester

 

UPDATE: We hebben iemand bereid gevonden.

Persbericht SWIP.NL symposium op 11 april 2014

Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke hoogleraren in de filosofie? Waarom zijn vrouwelijke filosofen nog nauwelijks doorgedrongen tot de filosofische canon? Waarom zijn er nog steeds filosofische conferenties zonder lezingen door vrouwen?

Wie als vrouw werkzaam is aan een filosofische faculteit, loopt gaandeweg tegen deze vragen aan. Om de belangen van vrouwen die werkzaam zijn in de filosofie (inclusief promovendi) te behartigen, hebben o.a. Karen Vintges (UvA), Martine Prange (Universiteit Leiden) Annemie Halsema (Vrije Universiteit) en Desirée Verweij (Nederlandse Defensie Academie) SWIP.NL opgericht.

Op 11 april 2014 organiseert SWIP.NL de eerste jaarlijkse conferentie aan de Vrije Universiteit. Heleen Pott zal een keynote houden. Daarna volgt een debat over de toekomst van de filosofie in Nederland en de rol van de vrouwen daarin. We sluiten af met onze jaarlijkse ledenvergadering en borrel.

Het lidmaatschap van Swip kost € 25,- per kalenderjaar. Dit is inclusief registratiekosten voor de conferentie. Voor studenten en werklozen is het lidmaatschap € 15,-

Inschrijven kan hier.

NYSWIP verwelkomt filosofen van de lage landen

De New Yorkse SWIP houdt maandelijks een workshop en heeft ons laten weten dat filosofen van de lage landen daar van harte welkom zijn. Als je toch in de buurt bent en een bijdrage wilt leveren aan één van deze workshops, dan kan dat ook, zie CFP_Spring_2014.

Recent Entries »