De GVFDb

De Grote Vrouwelijke Filosofen Database (GVFDb)

Een van de middelen om onze doelstellingen te bereiken, is het opstellen van een database met vrouwelijke filosofen in Nederland en Vlaanderen. Een veelgehoord argument voor ondervertegenwoordiging van vrouwen bij conferenties en in anthologieen is dat de samenstellers geen vrouwelijke filosofen wisten in dat vakgebied. Daar kunnen wij verandering in brengen.

Ben je op zoek naar een vrouwelijke filosoof of heb je een andere vraag over dit onderwerp? Klik dan hier.

NB, natuurlijk hebben we contactgegevens van de vermelde filosofen, maar die staan niet op de website: deze zijn op te vragen.

Vind je dat je in de GVFDb opgenomen zou moeten worden? Vul dan dit formulier in.

NaamVakgebied (kort)Vakgebied (gedetailleerd)Te benaderen voorWebsite
Dr. C Dutilh Novaes (Catarina)History and philosophy of logicMy main fields of research are history and philosophy of logic. I also have general interests in medieval philosophy, philosophy of psychology and cognitive science, philosophy of mathematics, general philosophy of science, philosophy of mind, and empirically-informed approaches to philosophy in general.website
Drs. Hella van den ElshoutPraktische filosofieFilosoferen - vragen stellen, samen onderzoeken van gedachtegangen, argumentatie en rechtvaardigingen - spreekt mij meer aan dan filosofen lezen en erover schrijven. Ik filosofeer veel met professionals. Mijn trainingen richten zich op filosofische vragen in een organisatie en de laatste jaren vooral op ethisch beraad. Ik werk onder andere met rechters, wegenbouwers, artsen, jeugdzorgmedewerkers, verpleegkundigen, architecten, marechaussees, juristen, politieagenten, defensiemedewerkers, docenten, studenten, managers op alle niveaus , pedagogen, psychologen, wethouders en burgemeesters. * Workshops Socratische gesprek of Moreel Beraad
* Casusbegeleiding professionals bij lastige beslissingen
* Train de trainer
* Diner Pensant en Promenade Pensante
* Lezingen over praktische filosofie
http://www.VandenElshout-selection.nl
Mphil HLJ Gaasterland (Hedwig)geschiedenis van de filosofieMijn project heeft als doel te onderzoeken in hoeverre Nietzsche’s begrip 'amor fati' stoïsch is. Aan de ene kant lijkt het de stoïsche aansporing te 'leven volgens de natuur' erg dicht te benaderen. Tegelijk compliceert Nietzsche’s methode van omgaan met zijn bronnen het onderzoek; hoewel er impliciet en expliciet sporen van de Stoa te vinden zijn in Nietzsche’s gedachtegoed, laat hij zich op andere plaatsen bijzonder kritisch over de Stoïcijnen uit. Van filosofische relevantie in mijn onderzoek zijn vooral de relatie tussen mens en natuur en de betekenis van het lot.lezingen over Nietzsche/ de relatie tussen filosofie en filologie / receptie / Stoa (en presocraten; vooral Heraclitus) / amor fati / natuur / determinisme / ethiek en/of esthetiek;
maar ook voor andere activiteiten dan lezingen ben ik te benaderen.
website
Dr. J.M. Halsema (Annemie)Fenomenologie, hermeneutiek, feministische theorieIk houd me voornamelijk bezig met vragen naar persoonlijke en narratieve identiteit, lichamelijkheid en de relatie tot de ander, onder de noemer: hermeneutiek van het zelf. Momenteel staan drie projecten centraal in mijn onderzoek:
1. Historisch filosofische vragen naar bovengenoemde thema's waarin ik actuele stromingen als poststructuralisme en hermeneutiek (Ricoeur, Foucault, Butler) met elkaar in dialoog breng;
2. Narrativiteit en identiteit, ofwel empirische hermeneutiek: in samenwerking met dr. Jenny Slatman (Unimaas), in het kader van haar VIDI-project Bodily Integrity in Blemished Bodies, onderzoek naar narratieve identiteit en lichamelijkheid aan de hand van interviews met vrouwen die een borstkankeroperatie hebben ondergaan.
3. Vraag naar kritiek: in het kader van Terra Critica INCH (International research Network in the Critical Humanities) onderzoek naar kritische theorie en de betekenis van kritiek in de 21e eeuw. In hoeverre kan kritiek in een wereld van globalisering en toenemende onderlinge verstrengeling op economisch, politiek, cultureel en ecologisch terrein nog gedacht worden in termen van distantiëring? Wat houdt dit in voor het subject van kritiek?
alles wat aan het bovengenoemde gerelateerd iswebsite
Prof. Dr. Marli Huijerfilosofie van mens en cultuurfilosofie van tijd, ritme, discipline
filosofie van (biomedische en IC) technologie
gender
lezingen, lezingen, discussies, interviews en debatten op radio, televisie, in kranten en in tijdschriftenhttp://www.marlihuijer.nl
dr. M Martijn (Marije)Antieke en Patristische Wijsbegeerte (Ancient and Patristic Philosophy)Neoplatonisme. Daarbinnen: natuurfilosofie en metafysica; wetenschapsfilosofie en epistemologie; taalfilosofie; esthetica.Van alles.website
MA Marleen Moorsxistentiële fenomenologie, toegepaste filosofie, existentiële psychotherapie, metafysica, existentialisme, Martin Heidegger, filosofische praktijk, filosofische consultatieIn mijn filosofische praktijk (Filosofische Praktijk Moors) ontvang ik cliënten met (levens)vragen, geef ik cursussen, lezingen en publiceer ik artikelen voor kranten en tijdschriften. De lezingen en workshops hebben veelal betrekking op existentiële thema's en/of toegepaste filosofie vanuit existentialistisch perspectief. Tevens heb ik interesse in het snijvlak tussen oncologie/palliatieve zorg en toegepaste existentiële fenomenologie.Lezingen, workshops, publicaties over (toegepaste) existentiële fenomenologie, existentialisme, fenomenologie, 19e en 20e eeuwse filosofie, psychoanalyse, medische ethiek, psychosociale oncologie.http://www.marleenmoors.com
LLM MA HA Noorda (Hadassa)Filosofie en Recht, Politieke Filosofie, Ethiek van Oorlog en Vrede, Ethiek en StrafHadassa Noorda is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op niet-statelijke actoren op de grens van oorlog en vrede. Voor haar promotieonderzoek bezocht zij als visiting researcher het Georgetown University Kennedy Institute of Ethics en UC Berkeley Law School.

Haar ervaring in het onderwijs bestaat o.a. uit het geven van drie zelfstandig ontwikkelde cursussen op het gebied van de mensenrechten en de ethiek van oorlog en vrede aan het Instituut voor Filosofie van de Universiteit Leiden. Daarnaast doceerde zij Politieke Filosofie en verschillende cursussen op het gebied van de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Hadassa behaalde zowel een bachelor- en een master-graad in de Rechtsgeleerdheid en in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en Columbia University.

Zie mijn website voor mijn CV (incl. publicatielijst).
Lezingen, debatten, interviews en samenwerking m.b.t. mijn vakgebied.website
MA J. Pijnenburg (Joyce)filosofische praktijk, geschiedenis van filosofie, theorie van moderniteit, antieke en vroegmoderne filosofie, (Neo-)platonisme, westerse mystieke filosofieIk geef collegereeksen, cursussen en workshop en houd een praktijk voor filosofie. In filosofische consultatie hanteer ik een Aristonide methode.

Mijn proefschrift gaat over het late werk van Giordano Bruno en de kwestie moderniteit (aan de UvA, in de afrondende fase). Onderzoek, publicaties en enkele van de thema’s uit mijn cursussen: metafysica, de kwestie van moderniteit, de snijpunten tussen religie en wetenschap, de relatie tussen wijsbegeerte en mystiek, concepten van het ‘zelf’ en mensleer, kentheorie in de vroegmoderne periode, cultuurfilosofie, seksualiteit en emancipatie.
Te benaderen voor: filosofische consultatie; lezingen; cursussen.www.joycepijnenburg.com
Dr. M Prange (Martine)Geschiedenis van de filosofie; cultuurfilosofie; sociale en politieke filosofie; sportfilosofieGeschiedenis van de filosofie; cultuurfilosofie; sociale en politieke filosofie; sportfilosofie.
Nietzsche; Kant; Agonism/ Liberalism; Cosmopolitanism
Sport and Development; Football; Women's Sport, phenomenology
Peace & Capacity Building, war, conflict, peace studies.
Mijn onderzoeksprojecten
1. Conflict and Cosmopolitanism: Kant and Nietzsche on War and Peace.
2. Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal: een interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact van meidenvoetbal in Nederland.
Interviews, lezingen, publieke debatten, samenwerking op het gebied van onderzoek (inclusief aanvragen).website
Dr. M.T. van Reijen (Miriam)Politieke filosofie en wijsgerige antropologieSpinoza; Stoïcijnse filosofie; praktische filosofie; raakvlakken filosofie en psychologie/therapie en psycho-analyse; filosofie van de emotieslezingen, workshops, cursussen, publicatieswebsite
Dr. N.T.W. Rondhuis (Thecla)filosofische kwaliteit van het denken* Onderzoek naar en uitwerking van de filosofische kwaliteit van het denken, met name van kinderen en jongeren. Introductie en uitwerking van de PQ (philosofical quality)
* Onderzoek naar de denk- en belevingswereld van verstandelijk gehandicapten.
* Onderzoek naar de filosofische aspecten van de omgang met verstandelijk gehandicapten.
Beschouwingen (lezingen, artikelen) over
* filosofische kwaliteit van het denken (PQ)
* filosoferen met kinderen
* filosofisch aspecten met betrekking tot verstandelijk gehandicapten
n/b
drs. Daan RooversPublieksfilosofieIk richt met voornamelijk op de filosofie van onderwijs, opvoeding, journalistiek, werk, feminisme, gezondheidszorg en argumentatie.http://www.publieksfilosofie.nl
drs. L.G.M. Schuitemaker (Lidwien)filosofie van de beeldende kunsten, materialiteit van het denken, geschiedenis van de filosofie, sociale en politieke filosofieTijdens mijn studies sociale wetenschappen en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte ik dat de regels en criteria die in de beeldende kunsten gehanteerd worden zonder fundament zijn. Daarom besloot ik deze kunsttak nader te bestuderen, theoretisch, en praktisch via filographisch vormonderzoek. Mijn filosofisch onderzoek richt zich op de materialiteit van het denken, en in het bijzonder op de vraag hoe denken opgevat kan worden in het licht van moderne ontwikkelingen binnen wetenschap en maatschappij. Enkele van mijn publicaties zijn: Beeldende kunst filosofie; Filosofie van het denken; Filographie, filosofie van denken in vormen; Wereld zonder arm en rijk.publicaties, lezingen, interviews, publieke debatten, gastdocentschapwebsite
Prof.Dr. M.M.S.K. Sie (Maureen)Handelingsfilosofie, morele psychologie, wijsgerige antropologie, ethiekVrije Wil, Morele Verantwoordelijkheid, Autonomie, Menselijk Handelen, rol van deliberatie/bewustzijn in menselijk handelen, Adaptief Onbewuste, Moraal. Reflectie op Neurowetenschappen / Cognitiewetenschappen / Psychologie, Keuzearchitectuur (bijv. Thaler en Sunstein), cognitive vooroordelen (Kahneman en Tverski), Vooroordelen algemeen (Implicit Bias).Lezingen (populair en wetenschappelijk), moderator, voorzitter, advieswerk.website
Dr. R Topolski (Anya)Ethiek en politiekSpecialisatie: Hedendaagse continentale sociale, ethische en politieke filosofie, Arendt, Levinas, Derrida, Nancy, Balibar, joodse denken, vredeshandhaving/militaire ethiek, politieke retoriek, communicatie/media, godsdienst, gender/feminisme/intersectionality, vrijheid, democratie, anarchisme, mensen recht, politics of belonging, global justice, racisme, antisemititism, islamophobia, multiculturalism,
Huidig onderzoek: de retoriek van het 'joods-christendom' in de hedendaags Europese identiteitscrisis, islamofobie, antisemitisme, Levinas, Arendt, racisme, geschiedenis van Europa, political-theology, multiculturalism
website
Drs. Jojanneke Vanderveen(analytische) ethiek, meta-ethiek, politieke filosofiePromotieonderzoek aan de VU over de vraag onder welke condities hoge kiezersvolatiliteit wenselijk zou kunnen zijn (politieke filosofie). Verder actief op het gebied van morele verantwoordelijkheid, autonomie en vergeving.Alle aan bovengenoemd vakgebied gerelateerde bijeenkomsten. http://www.jojannekevanderveen.nl
Dr. Liesbet VanhauteKant, toegepaste ethiek, morele psychologieI hold a grant from the Research Foundation Flanders (FWO) to work on the project Conscience and its objections: a comprehensive investigation . The aim of this project is to contribute to discussions on conscientious objection by (a) clarifying the concept ’conscience’, drawing on resources from contemporary moral psychology and (b) assessing the diverse contemporary forms of conscientious objection, questioning whether they are legitimately described as instances of ‘following one’s conscience’. Allerleiwebsite
drs. Elke van RielEthiek, praktische filosofieAls freelance journalist schrijf ik regelmatig over filosofie. Interviews met filosofen en het schrijven van verslagen en boekbesprekingen.http://www.vanrieljournalistiek.nl
Dra. Leen VerheyenEsthetica en kunstfilosofie, specifiek literatuurfilosofie- literatuur en het esthetische
- de modernistische transformatie van de roman en de filosofische relevantie daarvan
- hedendaagse literatuurfilosofie
- literatuur en waarheid
- narratieve vervreemding
Lezingen, debatten, e.d.https://www.uantwerpen.be/leen-verheyen
Prof. D.E.M. Verweij (Désirée)
Sociale en politieke filosofie; ethiek en militaire ethiekDesiree Verweij is hoogleraar filosofie en ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie, Faculteit Militaire Wetenschappen en aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het CICAM (Centrum voor Internationale conflictanalyse en management). Haar onderzoek richt zich zowel op de fundamentele- als toegepaste filosofie en ethiek en betreft thema's als 'geweld', 'verantwoordelijkheid', 'emoties en moraliteit', 'just war' en 'moral injury'.Bovengenoemde thema'sn/b
Drs. Eleonora VlekkeOntwikkelingsfilosoofFilosofische coaching en training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met als uitgangspunt het existentialisme.
Specialisatie stress.
Filosofie docent op de basisschool.
Coaching, training en doceren.http://spotsupport-evlekke.nl
Dr. J. Wambacq (Judith)hedendaagse Franse filosofie (metafysica, esthetica, cultuurfilosofie, filosofie van de techniek)filosoof, gespecialiseerd in de ethiek van
het samengestelde gezin: opleider Stiefplan-Coach/ opleiding voor
pedagogen, psychologen en hulpverlening m.b.t. samengestelde
geinsvraagstukken.

filosoof/lector: verzorgen van lezingen op het gebied van de ethiek.

filosoof/docent; van verschillende cursussen en zomeracademies

filosoof/beeldend kunstenaar: maken van tentoonstellingen, geven van
lezingen kunst en filosofie
-alle vragen omtrent de metafysica van Deleuze en Merleau-Ponty en hoe deze uitlopen in een bepaalde opvatting over kunst en taal
-kunstfilosofische thema's zoals ritme, representatie, beweging, tijd
- techniekfilosofische thema's zoals het dualisme natuur-cultuur, essentie-accident (instrument), denken-doen, etc.
n/b
Dr. Bernice Bovenkerkdier-ethiek en milieufilosofieDier-ethische vraagstukken, waaronder de morele status van vissen, domesticatie van dieren, dierentuinen, omgang met dieren in het wild, dierlijke biotechnologie

Milieufilosofische vraagstukken, waaronder biotechnologie, vragen rond natuurlijkheid, klimaatethiek

Politiek theoretische vraagstukken, met name rond deliberatieve democratie
Interviews, lezingen
http://www.wur.nl/nl/Personen/Bernice-dr.-B-Bernice-Bovenkerk.htm
Frederike de JongKennisontwikkeling van prehistorie tot nuHoe komen we eigenlijk aan wat we tegenwoordig ‘kennis’ noemen en wat hebben we daarvoor in de geschiedenis aan kennisvormen achtergelaten? Denk bij kennis dus niet alleen aan wetenschap, maar ook aan alternatieve, intuïtieve, religieuze en spirituele vormen van kennis.
Publicaties zijn te vinden op: http://www.vruchtvandeboomvanleven.nl

Ik geef filosofie, religie en ethiek op een middelbare school en heb een praktijk voor mensen met levensvragen. Naast filosoof en leraar ben ik ook opgeleid als diëtist en transpersoonlijk regressietherapeut: www.zielswerk.nl
Cursus kennisontwikkeling in historisch perspectief; De groei naar spirituele volwassenheid. http://www.vruchtvandeboomvanleven.nl/pagina32.html
Filosofisch consulentschap. Lezingen.
http://www.vruchtvandeboomvanleven.nl
Marieke PotmaZorgethiek en (zorg)ethisch kwalitatief empirisch onderzoekFilosofie, gespecialiseerd in zorgethiek, politieke kwetsbaarheid
en de presentietheorie.

Freelance kwalitatief onderzoeker en schrijver. Voorbeelden: ethisch essay voor de Tweede Kamer, kwalitatief onderzoek naar goede zorg voor de ‘sans papiers’ in de bed-bad-brood opvang.

Lid van het onderzoeksnetwerk ‘Critical Ethics of Care’: een netwerk van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in onderzoek vanuit een politiek-ethisch zorgethisch perspectief naar gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en een herbergzame samenleving.
Redacteur voor de internationale zorgethische website www.ethicsofcare.org.
Betrokken bij het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON).
Onderzoek en schrijfopdrachtenhttps://www.linkedin.com/in/mariekepotma/

En dit is nog maar het begin.