Jaarvergadering

29 APRIL: HYPATIA-LEZING

14u, Perdu, Amsterdam; toegang openbaar

Dit jaar combineren we de jaarvergadering met de eerste Hypatialezing.

Té vaak zien we nog vooral mannelijke filosofen op het podium, en de Socrates-wisselbeker is nog nooit gewonnen door een vrouw. Vandaar dat we de tweejaarlijkse Hypatiaprijs en de jaarlijkse Hypatialezing in het leven hebben geroepen. Om de vrouwen in de Nederlandse filosofie te vieren.

Karen Vintges: Simone de Beauvoir en de supervrouw: feminisme versus neoliberalisme

Een terugkerend thema in het werk van Simone de Beauvoir is haar kritiek op de supervrouw (femme totale) die persoonlijk succes en perfectie nastreeft op elk gebied – een neoliberaal persoonsmodel dat zich vandaag de dag in rap tempo over de wereld verspreidt. De Beauvoirs kritische herhaling van dit thema hangt samen met haar opvatting van het feminisme. Dit staat voor haar haaks op neoliberale modellen van zelf en samenleving die gebaseerd zijn op concurrentie. Feminisme volgens De Beauvoir gaat over een samenleving waarin vriendschap en betrokkenheid op anderen centraal staan, in plaats van persoonlijk succes en carrière. Nu dominante typen van staats- en marktfeminisme het doen voorkomen dat feminisme alles kan zijn, van het eten van chocolade, tot paaldansen en carrière maken, kan De Beauvoirs kritische feminisme ons weer inspireren – in wereldperspectief.

Na de lezing zullen twee SWIP-leden responderen en presenteren we Karens nieuwe boek, A New Dawn for the Second Sex (2017).

Vervolgens: vergadering en borrel!

 

 

Reactie