Tweede Hypatia-lezing door Katrine Smiet

Op zaterdagmiddag 18 mei houdt Katrine Smiet de tweede Hypatia-lezing. De titel van deze lezing is ‘Sojourner Truth: van oorsprongsverhaal tot sleutelfiguur voor intersectioneel feminisme‘.
Aansluitend vindt de algemene ledenvergadering plaats.De laatste jaren is er zowel in academische als activistische kringen veel over intersectionaliteit geschreven en gedebatteerd, waarbij de term op veel verschillende manieren begrepen en ingezet wordt. Kan intersectionaliteit het beste begrepen worden als een theorie, een methode of een perspectief? Hoe verhoudt ‘intersectionaliteit’ zich tot andere kritische perspectieven op verschil en ongelijkheid? Heeft de toenemende bekendheid van de term geleid tot haar depolitisering en afzwakking?

In deze lezing benadert Katrine Smiet theoretische en politieke debatten rond intersectionaliteit aan de hand van het inmiddels iconische verhaal van de tot slaaf gemaakte Sojourner Truth (1797-1883).
Zij sprak zich op het kruispunt van feminisme en anti-racisme uit tegen verschillende vormen van onderdrukking en uitsluiting. In plaats van Sojourner Truth te begrijpen als een ‘oorsprongsverhaal’ voor intersectioneel feministisch denken, wordt Truth gepositioneerd als een sleutelfiguur die een nieuw perspectief kan bieden op intersectioneel feminisme vandaag.

Katrine Smiet promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift over de academische receptiegeschiedenissen van het verhaal van Sojourner Truth. Sindsdien werkt ze als docent bij Gender Studies aan de Universiteit Utrecht.

Locatie: Theater Perdu
Adres: Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Graag even reserveren via info@swip-filosofie.nl.

 

 

Reactie