SWIP-NL ledeninterview 6: Ida Jongsma

idajongsma

Wie of wat in de filosofie heeft je geinspireerd?

Ik ben filosofie gaan studeren door boeken van filosofen te lezen zoals Sartre, Camus, Simone de Beauvoir. In mijn studie waren het onder anderen filosofen als Schopenhauer, Heidegger en Nietzsche die me inspireerden. Kennis maken met al die verschillende denkrichtingen was een enorme verruiming van mijn blik. De mensgerichte hadden mijn interesse, bijvoorbeeld sociale filosofie, ethiek en cultuurfilosofie.

Speelt feminisme een rol in je werk?

Feminisme heeft altijd een rol in mijn leven gespeeld ook al noemde ik het geen feminisme. Ik heb wel vrouwenstudies gedaan op de universiteit maar ik voelde me daar  in die tijd niet echt  thuis. Tijdens mijn lesgeven op het Amsterdams Montessori Lyceum merkte ik dat voor veel  jonge meiden het feminisme nauwelijks een thema was. Ze vonden het iets van hun moeders, niet iets voor henzelf. Ik ben toen veel meer voor mijn feminisme gaan staan.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben trots dat ik samen met anderen vanaf 1980 de ‘Praktische Filosofie’ ben gaan ontwikkelen. We ambieerden met de studie filosofie maatschappelijke relevantie. Met de praktische filosofie, zoals socratische gesprekken, filosofie voor kinderen en filosofische counseling, hebben we dat bereikt. We hebben de VFP opgericht, de Vereniging Filosofische Praktijk. We namen deel aan een aantal internationale netwerken, en organiseerden conferenties. Daarmee hebben we de filosofie ontsloten voor een groot publiek.

In 1988 ben ik Hotel de Filosoof begonnen. Elke kamer had een filosofisch thema. Iedere week werd daar een filo cafe gehouden dat gratis toegankelijk was en waar alle sprekers, professoren, internationaal bekende filosofen gratis optraden. We hadden het over de meest uiteenlopende filosofische vraagstukken. Ook ludieke optredens, we hadden bijvoorbeeld een discussie tussen twee hoogleraren, de één als Kant verkleed, de ander als Hegel.