SWIP-NL ledeninterview 3: Elke van Riel

Elke

Wie of wat in de filosofie heeft je geïnspireerd?

Tijdens mijn studie in Nijmegen waren er nauwelijks vrouwelijke docenten en over vrouwelijke filosofen ging het nog minder. Eén keer was er een gastcollege van Patricia de Martelaere. Ik vond haar inspirerend, omdat zij niet alleen andere filosofen besprak, maar ook zelf schreef en omdat haar fijnzinnige en intense manier van filosoferen me erg aansprak.

Inspirerend vind ik vooral filosofen die weten te komen tot een scherpe, verhelderende of prikkelende analyse van de maatschappij, zoals Michael Sandel, Martha Nussbaum, Peter Singer, Byung-Chul Han en in Nederland Trudy Dehue. Verder houd ik erg van filosofen die je kunt scharen onder de noemer vrijdenkers, zoals Spinoza, Nietzsche en Bertrand Russell.

 

Speelt feministische filosofie een rol in je werk? Of: Maakt het volgens jou voor je werk uit dat je vrouw bent?

Mijn eerste reactie op deze vraag was: nee hoor. Maar bij nader inzien klopt dat niet. Zo speelt het zeker een rol in mijn onderwerpkeuze. Ook heb ik relatief veel vrouwelijke filosofen geïnterviewd, omdat ik affiniteit heb met de onderwerpen waarmee zij zich wat vaker bezighouden, zoals emoties en praktische filosofie.

Mij boeit met name de vraag: Wat is de mens? Daarom schrijf (en lees) ik behalve over filosofie ook veel over psychologie, hersenen en gezondheid en de verhouding lichaam en geest. De interesse voor psyche en lichamelijkheid zou je vrouwelijk kunnen noemen.

 

Waar ben je het meest trots op?

Dat ik met enige regelmaat artikelen schrijf waarin ik, door het stellen van filosofische vragen, of door filosofen te bevragen, mensen aan het denken zet over iets dat op het spel staat. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vluchtelingenproblematiek, diepe brein stimulatie, neuromarketing, of over hoe we ons als mens verhouden tot de natuur.