SWIP-NL ledeninterview 9: Cornée Jacobs

Wie of wat in de filosofie heeft je geïnspireerd?

Toen ik een jaar of veertien was maakte ik kennis met de filosofie van Jean-Paul Sartre. Van hem leerde ik dat ik mijn eigen bestaan diende te ontwerpen, het bood me een enorme vrijheid om me los te maken van het katholieke milieu waarin ik was geboren. Via Sartre maakte ik kennis met zijn levensgezellin Simone de Beauvoir. Haar boek: De tweede sekse maakte een onuitwisbare indruk op me. Tijdens mijn middelbareschooltijd werd mijn belangstelling voor filosofie al gewekt, met name voor het marxisme en de esthetica. Mijn studiekeuze was meteen helder. Tijdens mijn studie kwamen er veel helden bij, zowel vrouwelijke als mannelijke denkers. Om er enkele te noemen: Hannah Arendt, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Luce Irigaray, Immanuel Kant, Julia Kristeva, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Martha Nussbaum en John Rawls.

Speelt feministische filosofie een rol in je werk?

Zeker al vanaf mijn studententijd aan de Erasmus Universiteit ben ik geïnteresseerd geraakt in vrouwen in de filosofie. Feministische theorieën, vrouwenstudies, tijdens mijn studententijd was het allemaal sterk in ontwikkeling. Heb toen ook een half jaar een college gevolgd bij Luce Irigaray, die aan de Erasmus Universiteit doceerde. We hadden een feministische vrouwengroep opgericht: de CIF-sisters (een verwijzing naar de Centrale Interfaculteit). Toen ik les ging geven aan de Willem de Kooning Academie raakte het feminisme op de achtergrond en hield ik me meer bezig met algemene filosofie en esthetica. Daar was onder de collega’s een lichte aversie tegen het feminisme en zelf meende ik, ten onrechte, dat we voldoende waren geëmancipeerd. Daar denk ik nu anders over. Na mijn pensionering kreeg ik opnieuw veel belangstelling voor vrouwen in de filosofie. Geef nog les aan de Volksuniversiteit Rotterdam over, onder andere, vrouwen in de filosofie. De laatste jaren heb ik aandacht besteed aan Julia Kristeva, Susan Neiman, Martha Nussbaum, Simone de Beauvoir en Hannah Arendt.

Waar ben je het meest trots op?

In de jaren negentig heb ik een aantal grote debatten georganiseerd over esthetische kwesties. De neerslag van de openbare dialogen tussen kunstenaars en filosofen zijn uitgegeven in fraaie boeken.