SWIP-NL ledeninterview 1: Daan Roovers

daan Roovers

Wie of wat in de filosofie heeft je geïnspireerd?

Eigenlijk vooral mijn eerste docent, Harm Boukema, uit Nijmegen. Hij zei: ‘filosofie is de strijd tegen de vooroordelen’. Een mooiere definitie, en tegelijkertijd een mooiere ambitie ben ik later eigenlijk nooit meer tegengekomen.

 

Speelt feministische filosofie een rol in je werk? Of, maakt het volgens jou voor je werk uit dat je vrouw bent?

Filosofie is niet echt een ‘vrouwenvak’. In Nijmegen hadden we amper vrouwelijke docenten, behalve bij het vak vrouwenstudies en een enkele gastdocent. Ik heb me daar niet door laten weerhouden, en mezelf altijd gezien als ‘one of the guys’. Is dat jammer? Misschien, maar mij heeft het gelukkig niet weerhouden. Ik ben me daardoor, na mijn studie, wel als inhaalslag met vrouwen in de filosofie gaan bezighouden, want die bleken er weldegelijk te zijn, zodat het inmiddels een soort van ‘specialisme’ van me is geworden. Maar ik kan niet wachten tot de situatie waarin vrouwelijke denkers een gewoon onderdeel van het curriculum gaan vormen, en ze een normale stem krijgen in het filosofisch debat, al zal dat nog wel een generatie duren.

Toen ik een jaar geleden aan mijn zoon (toen 7) vroeg of hij later misschien filosofie wilde gaan studeren zei hij: ‘Nee, ik denk het niet. Dat vind ik meer iets voor meisjes…’ Haha, dat vond ik erg hoopvol!

 

Waar ben je het meest trots op?

Ik heb nu 20 jaar gewerkt aan wat we in Nederland ‘publieksfilosofie’ zijn gaan noemen. Er is een enorme beweging die de traditie van de filosofie beschikbaar maakt voor een breed publiek: voor leken, voor jongeren, op scholen. Dat is een ongekende prestatie! Daarmee is Nederland echt internationaal koploper. Filosofie is een innovatieve topsector!