Mini-conference Women in Philosophy

The studenten van het Research Master Program van de UvA organiseren op 28 juni a.s. een minconferentie door vrouwen in de filosofie. Vrouwelijke filosofen worden van harte uitgenodigd om hun werk te presenteren op deze conferentie. Voor meer informatie, Women in Philosophy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.