Penningmeester gezocht

SWIP.NL heeft een voorlopig bestuur, dat met de eerste officiele ledenvergadering van 11 april a.s, door stemming een vast karakter zal krijgen. Elk lid mag zich voordragen voor een bestuursfunctie.

Het voorlopige bestuur heeft alvast besloten dat geen enkel bestuurslid tot in lengte van dagen hoeft vast te blijven zitten aan een positie, en vooral de wat meer tijdrovende posities hoef je niet meer dan één jaar te bekleden.

We zijn voor het komende jaar hard op zoek naar een penningmeester.

De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en de secretaris) en draagt zorg voor de volgende zaken:

  • innen van lidmaatschapsgeld
  • betalen van rekeningen
  • maken van een financieel jaarverslag (eenvoudigweg: wat kwam er binnen, wat ging er weer uit)
  • eens per jaar een sessie met de kascontrolecommissie
  • overdracht naar de volgende penningmeester

 

UPDATE: We hebben iemand bereid gevonden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.