Terugblik op lezing Judith Butler

In de eerstvolgende ‘SWIP-salon’ kijken we terug op de voordracht die Judith Butler op 6 april j.l. hield aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar lezing hekelde ze de manier waarop het begrip kwetsbaarheid wordt gebruikt binnen het politieke domein. We spreken over vluchtelingen als passieve slachtoffers, terwijl, zo zegt Butler, “the action of resistance is part of vulnerability”.
Ze stelt voor om kwetsbaarheid in een meer activistisch daglicht te plaatsen, waarbij juist wordt uitgegaan van handelende subjecten. De manier waarop we denken over kwetsbaarheid veronderstelt daarnaast een mythe van onafhankelijkheid en erkent kwetsbaarheid niet als een algemeen menselijk gegeven. Een thema waar nog veel over te denken en spreken valt!

Praktische informatie
Datum: vrijdagmiddag 26 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Torpedo Theater, Sint Pieterspoortsteeg 33, Amsterdam

Let op! Voor deelname graag aanmelden via info@swip-filosofie.nl om teleurstelling te voorkomen. Het Torpedo Theater is een prachtige maar kleinschalige locatie. Het maximaal aantal bezoekers is 30.

Reactie